Produkter

Jeg jobber daglig med annonsesystemer. Det har gitt meg god oversikt over hva som skal til for å oppnå de resultater kundene ønsker – høy klikkprosent og økt salg.

Det er flere faktorer som spiller inn for å oppnå gode resultater ved nettannonsering. Uavhengig av selve designet er det f.eks. viktig at man velger en nettside som er relevant i forhold til kampanjens innhold. Når det gjelder selve designet av banneren er det viktig å besvare ett, to eller flere av spørsmålene kunden måtte ha. "Hva? Hvorfor? Hvordan? What's in it for me?". Hvert av disse spørsmålene er viktige. Besvarer man flere av disse spørsmålene i en banner er man på god vei til suksess så lenge nettstedet man annonserer på har en viss relevans i forhold til budskapet.

En god overskrift, en illustrasjon, et bilde eller en animasjon som bidrar til å formidle ditt hovedbuskap og fange interessen til dine potensielle kunder er også viktige faktorer som det er verdt å tenke nøye igjennom når man utformer en banner annonse.

Andre ting som er med på å gi god suksess:

  • Call to action
  • God tekst selger
  • Ett budskap per banner
  • Korte konsise tekster
  • Bruk leselig tekst
  • Lyse farger