Fordeler med HTML5 annonser

Posted by on 27 June 2014 | Comments

HTML5 skaper grensesprengende muligheter ved å kombinerer Java Script, CSS og HTML. Med HTML5 kan man lage animasjoner som man tidligere bare kunne oppnå med Flash-animasjoner.

Støtte for både mobil og desktop

HTML5 krever ingen plugins for å fungere. Det benytter seg av åpne standarder som støttes både av nettlesere på desktop og mobil (nettbrett og smarttelefoner). I dag som stadig flere konsumerer nettinnhold via håndholdte enheter som nettbrett og mobil, gjør HTML5  det mulig å levere animerte bannere også til dette publikumet.

Responsivitet med HTML5

Stadig flere nettsteder benytter responsivt design for at de skal se bra ut på både desktop, nettbrett og mobil. Responsivt design vil si at innholdet skaleres opp eller ned i forhold til skjermoppløsningen. HTML5 bannere kan produseres slik at de responsivt skalerer ned dersom plassen de eksponeres på blir skalert ned som følge av lavere skjermoppløsninger.

Dynamisk innhold

På lik linje med flash kan man også med HTML5 designe annonser med dynamisk innhold. Man kan f.eks. benytte seg av rss eller sende inn verdier via parametere. På den måten skape dynamiske annonser som endrer innholdet ut i fra verdiene som mottas. Dette kan kreve en del tilpassinger, men gir muligheter til å f.eks. "koble" annonsen opp i mot innholdet fra annonsørens nettside og hente inn informasjon fra nettstedet annonsen kjører på. Dersom man annonserer på et nettsted hvor brukerne er logget inn kan man ekempelvis hente inn detaljer som kjønn og alder og levere innhold tilpasset dette.

Multimedia og spill

Dersom man ønsker å gå et steg videre og virkelig imponere brukerne ved å gi dem noe ekstra, kan man integrere video, lyd og spill i HTML5 annonsene. Dette kan man også gjøre med flash, men dersom man vil nå ut til et stadig økende mobilt publikum som er HTML5 teknologien man bør velge.

HTML5 bannere til en fornuftig pris

Jeg har lang erfaring med design av flash og statiske bannere for nettannonsering og har også tidligere produsert interaktive HTML bannere for kunder. Men teknologien forrandrer seg og i den forbindelse har jeg valgt å gå for et standardisert verktøy for produksjon av HTML5 bannere.

Valget falt på Bannerflow. Verktøyet har et ryddig og oversiktlig brukergrensesnitt. Det er en "hosted solution" og materiellet leveres via en enkel annonse-tag som igjen kan kjøres i alle annonsestyringssystemer som støtter tredjeparts kode basert på de retningslinjer og standarder IAB (Internet Advertising Bureau) har utviklet. Takket være verktøyets gjennomtenkte og effektive arbeidsflyt kan jeg tilby HTML5 bannere til en fornuftig pris.